Wat is gamification en waar wordt het voor gebruikt?

Gamification wat is het? Onder Gamification verstaat men het aanwenden van spelprincipes en speeltechnieken in een niet-spelcontext (zoals navigatie-apps, sociale media en in wetenschappelijk onderzoek) om menselijk gedrag op een positieve wijze te sturen. Het is dus niet ‘gaming’, maar het gebruiken van technieken die in games worden toegepast. Neurologisch onderzoek wijst uit dat gaming ‘dopamine’ aanmaakt…