PRIVACY WETGEVING

Bedrijfsnaam: Ruysonlinemarketing.nl

Adres: Hermelijnhof 5 3892VE Zeewolde

Contact details

Telefoon  (+31) (0)634124860. E-mail: info@ruysonlinemarketing.nl

KVK NR:50799711

Aansprakelijkheid voor inhoud

Ruysonlinemarketing heeft de inhoud van deze website zorgvuldig voorbereid en gecontroleerd. Ruysonlinemarketing aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Ruysonlinemarketing wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid van de aangeboden goederen en diensten voor een bepaald doel. Ruysonlinemarketing is in geen geval aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de informatie op deze website of door onjuiste of onvolledige informatie, tenzij wordt bewezen dat er sprake is van opzet of grove schuld bij de rol van een wettelijke of plaatsvervangende agent van Ruysonlinemarketing behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om geheel of gedeeltelijk te wijzigen,

Links

Voor zover Ruysonlinemarketing direct of indirect verwijst naar websites van derden (“Links”), is Ruysonlinemarketing alleen aansprakelijk als Ruysonlinemarketing op de hoogte is van de inhoud van dergelijke websites en als het technisch haalbaar en redelijk is om het gebruik van de links te voorkomen in het geval dat ze hebben illegale inhoud. Ruysonlinemarketing verklaart hierbij uitdrukkelijk dat de websites waarnaar links zijn geplaatst, geen illegale inhoud hadden op het moment dat de link werd gelegd. Ruysonlinemarketing heeft geen enkele invloed op de huidige of toekomstige vormgeving van de gelinkte websites. Daarom distantieert Ruysonlinemarketing zich uitdrukkelijk van alle wijzigingen aan de inhoud die worden aangebracht nadat de links naar de gelinkte websites zijn geplaatst. Ruysonlinemarketing is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud, de beschikbaarheid, de nauwkeurigheid of de actualiteit van de gelinkte websites of voor hun links of advertenties.

auteursrechten

Alle hierin genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Tenzij anders vermeld, is Ruysonlinemarketing de houder van de auteursrechten en / of de gebruiksrechten op de inhoud van deze website, de integrale onderdelen en de samenstelling ervan. U mag de inhoud van deze website of de integrale delen van deze website niet kopiëren of verzenden, hetzij elektronisch of op papier, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Ruysonlinemarketing, tenzij specifieke inhoud duidelijk is gemarkeerd om te downloaden. U mag de inhoud van deze website op geen enkele manier wijzigen. Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van de inhoud van deze website op een andere manier dan hierboven beschreven, neem dan contact met ons op via info@ruysonlinemarketing.nl

Wordt van kracht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn overeengekomen en treden in werking zodra deze website wordt geopend en gebruikt. Deze gebruiksvoorwaarden maken integraal deel uit van deze website waarnaar ze worden verwezen. Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Web Analyses

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de VS en / of EU. Google gebruikt deze informatie uitsluitend om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor ons op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien dit wettelijk verplicht is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Analyse van gebruikersgedrag

Van tijd tot tijd kunnen we Hotjar gebruiken om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om onze website-inhoud en lezerservaring te optimaliseren. Hotjar is een technologieservice die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. Hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina’s, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) En dit stelt ons in staat om te bouwen en onze service onderhouden met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over gebruikersgedrag en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (vastgelegd en alleen opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (land alleen), voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepersonaliseerd gebruikersprofiel.Noch Hotjar, noch Ruysonlinemarketing zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te matchen met verdere gegevens over een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacy beleid van Hotjar door op deze link te klikken.

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen informatie van u wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of een formulier invult.

Bij het registreren op onze site wordt u mogelijk gevraagd om uw: naam, e-mailadres, postadres of telefoonnummer in te voeren. U kunt onze site echter anoniem bezoeken.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Alle informatie die we van u verzamelen, kan op een van de volgende manieren worden gebruikt:

  • Om de klantenservice te verbeteren

(uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw klantenserviceverzoeken en ondersteuningsbehoeften)

  • Om periodieke e-mails te verzenden

Het e-mailadres dat u opgeeft, kan worden gebruikt om u informatie te sturen, vragen te beantwoorden en / of andere verzoeken of vragen. We sturen je alleen e-mails als je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Mocht u persoonlijke informatie willen intrekken, wijzigen of verifiëren, neem dan contact met ons op via info@ruysonlinemarketing.nl

Hoe beschermen we uw gegevens?

We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen wanneer u uw persoonlijke gegevens invoert, indient of opent.

Gebruiken we cookies?

Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn serviceprovider naar de harde schijf van uw computer overbrengt via uw webbrowser (als u dat toestaat) waarmee de systemen van de sites of serviceproviders uw browser kunnen herkennen en bepaalde informatie kunnen vastleggen en onthouden.

We gebruiken cookies om uw voorkeuren voor toekomstige bezoeken te begrijpen en op te slaan en om geaggregeerde gegevens over siteverkeer en site-interactie samen te stellen, zodat we in de toekomst betere site-ervaringen en tools kunnen bieden. Onze cookies bevatten op zichzelf geen informatie die u rechtstreeks identificeert, en we combineren de algemene informatie die via cookies wordt verzameld niet met andere dergelijke informatie om ons te vertellen wie u bent.

Bezoek onze pagina over het cookiebeleid voor meer informatie over cookies .

Maken we informatie bekend aan externe partijen?

Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan externe partijen. Dit omvat geen vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het beheren van onze website, het uitvoeren van onze zaken of het van dienst zijn, zolang die partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. We kunnen uw informatie ook vrijgeven als we van mening zijn dat vrijgave passend is om te voldoen aan de wet, ons sitebeleid af te dwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of anderen te beschermen. Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of ander gebruik. Onverminderd uw hieronder vermelde rechten als u een EU-gebruiker bent, als u ons vraagt om informatie die we over uw account hebben vrij te geven, zullen we dit doen als dit redelijk en niet onnodig belastend is.

Links van derden

Af en toe, naar eigen goeddunken, kunnen we producten of diensten van derden op onze website opnemen of aanbieden. Deze sites van derden hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. We hebben daarom geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Desalniettemin proberen we de integriteit van onze site te beschermen en ontvangen we feedback over deze sites.

EU-controles en privacyrechten

Als u gewoonlijk in een EU-staat woont, is Ruysonlinemarketing de gegevensbeheerder van uw gegevens. In overeenstemming met de EU-wetgeving heeft u een aantal rechten en keuzes met betrekking tot het gebruik van uw informatie.

Toegang en porten. E-mail ons om een kopie van uw gegevens aan te vragen. Waar wettelijk vereist, kunnen we uw informatie in een gemakkelijk toegankelijke indeling verstrekken en helpen bij het overdragen van een deel van deze informatie aan derden.

Voorwerp. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. In dergelijke gevallen zullen we stoppen met het verwerken van uw gegevens, tenzij we dwingende legitieme redenen hebben om de verwerking voort te zetten of als dit om juridische redenen nodig is. Wanneer we uw gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden, kunt u altijd bezwaar maken door de afmeldlink in dergelijke berichten te gebruiken, uw accountinstellingen te wijzigen of door contact met ons op te nemen.

Toestemming intrekken. U hebt het recht om uw toestemming voor onze verwerking van uw informatie en uw gebruik van onze Services op elk moment in te trekken.

Als u uw toestemming voor het gebruik of delen van uw informatie intrekt voor de doeleinden uiteengezet in dit privacy beleid, heeft u mogelijk geen toegang tot alle (of enkele) van onze services en kunnen we u mogelijk niet alle (of enkele) van de Services onder dit Privacy beleid en onze Servicevoorwaarden. In bepaalde gevallen kunnen we doorgaan met het verwerken van uw informatie nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, als we hiervoor een wettelijke basis hebben of als uw intrekking van toestemming beperkt was tot bepaalde verwerkingsactiviteiten. We kunnen bijvoorbeeld informatiegegevens bewaren als we dit nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Klagen. Onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft, heeft u ook het recht om een klacht tegen ons in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.

Naleving van de wet op de online privacybescherming van kinderen

We voldoen aan de vereisten van COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we verzamelen geen informatie van iemand jonger dan 13 jaar. Onze website, producten en diensten zijn allemaal gericht op mensen die minstens 13 jaar of ouder zijn.

Uw toestemming

Door onze site te gebruiken, stemt u in met ons online privacy beleid. U hebt het recht om uw toestemming voor onze verwerking van uw gegevens en uw gebruik van onze Services op elk moment in te trekken.

Wijzigingen in ons privacy beleid

Als we besluiten ons privacy beleid te wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina plaatsen.

Contact met ons opnemen

Als er vragen zijn over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Ruysonlinemarketing
Hermelijnhof 5
3892VE Zeewolde
Nederland
info@ruysonlinemarketing.nl